Het Puppy zwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen.

Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen.

Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Elke week fijn naar het zwembad. Goed oefenen, eerst voor Puppy 1, dan voor Puppy 2 en daarna voor Puppy 3. Voor elke Puppy moet worden voldaan aan een serie proefjes. Zodra dat lukt, komt het ook zwart op wit te staan. Uw kleintje krijgt een Puppy certificaat.

Puppy 1
Wat houdt Puppy 1 in?

 • onder de douche, rechtop staan, ogen open
 • enkele meters voorwaarts en achterwaarts door het water lopen (zonder hulp, in minimaal heupdiep water)
 • vallen en opstaan over ongeveer 5 meter (in minimaal heupdiep water)
 • neem een hap water en spuug het als een fontein weer uit
 • drijven op de rug, met een t-shirt (lucht eronder)
 • enkele meters langs goot, stang of scheidingslijn verplaatsen (voeten mogen de bodem niet raken)
 • over enkele meters aan de oppervlakte een ballon vooruit blazen

Puppy 2
Wat houdt Puppy 2 in?

 • zittend vanaf de kant of vanaf een vlot in het water vallen
 • over enkele meters vallen en opstaan, waarbij het hoofd onder water gaat (dolfijnen)
 • (uit)drijven op de buik (zonder hulp en met hoofd in het water)
 • (uit)drijven op de rug (zonder hulp)
 • iets van de bodem pakken (heupdiep water)
 • uit het water klimmen via de kant of een vlot
 • bellen blazen aan de oppervlakte en onder water

Puppy 3
Wat houdt Puppy 3 in?

 • vanaf de kant of vanaf een vlot zelfstandig in het water springen
 • een paar tellen op de bodem zitten of liggen (heupdiep water)
 • onder een drijvend voorwerp doorgaan (lijn, stok of hoepel)
 • 2 meter zelfstandig voortbewegen op de buik (hoofd in het water)
 • drijven en dan zonder hulp draaien van buik naar rug en van rug naar buik
 • 10 seconden rechtopstaand drijven in het water waar je net niet meer kan staan
 • 20 seconden drijven waarbij een ballon wordt vastgehouden